Gelkin Tmi Finland Oy

Tietojen palautus - tietojen palauttaminen - tietojen pelastaminen
Tiedostojen palautus - tiedostojen palauttaminen - tiedostojen pelastaminen
Hajonneen kiintolevyn korjaaminen - hajonnut kiintolevy - rikkoutunut kiintolevy

Rikkoutuneen kiintolevyn tietojen palauttaminen

Tältä sivulta löydät tietoa kiintolevyjen vioista ja niiden korjaamisesta. Kerromme myös missä tilanteissa ja millä tavoin tietojen palauttamista voi yrittää turvallisesti kotikonstein, ja miten voit yrittää välttyä kiintolevyongelmilta. Lisäksi käymme lyhyesti läpi kiintolevyn korjaamiseen liittyviä uskomuksia, kuten levyn korjaamisen pakastamalla.

Jos etsit ammattilaisen apua tietojen palauttamiseen, tutustu palautuspalveluumme.


Tietokoneen herkimmin vioittuva osa?

Tuulettimien, levyaseman ja CD-aseman ohella kiintolevy on yksi niistä harvoista tietokoneen komponenteista, jossa on liikkuvia osia. Muihin edellä mainittuihin laitteisiin verrattuna kiintolevy on erittäin vikaherkkä laite: tiedon tallennustiheys on suuri, magneettilevyjen kierrosluku korkea, ja levyjen päällä nopeasti liikkuvien lukupäiden kohdistuksen on oltava kohdallaan mikrometrien tarkkuudella.

Vaikka tietotekniikka kehittyy valtavaa vauhtia, kiintolevyjen rakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia pitkiin aikohin - ei ainakaan sellaisia, jotka parantaisivat levyjen luotettavuutta. Luotettavuuden osalta kehitys on itse asiassa kulkenut taaksepäin helposti arvattavista syistä: valmistajilla on jatkuva paine saada markkinoille nopeampia ja kapasiteetiltaan suurempia levyjä - mahdollisimman edulliseen hintaan. Luotettavuudella ei ole tässä yhtälössä oikeastaan minkäänlaista osaa.


Tyypillisimmät viat

Kiintolevyjen viat voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan, jotka on esitetty tässä korjaamisen kannalta helpoimmasta vaikeimpaan.

1. Loogisen rakenteen (tiedostojärjestelmän) viat

Tiedostojärjestelmän viat eivät ole varsinaisesti kiintolevyn vikoja, vaikka niiden taustalla voikin olla kiintolevyssä oleva ongelma. Tiedostojärjestelmä saattaa vaurioitua esimerkiksi koneen sammuessa tai käyttöjärjestelmän kaatuessa, jos käyttöjärjestelmä on ollut juuri kirjoittamassa levylle.

Tiedostojärjestelmän ollessa sekaisin tiedostot ovat kyllä tallella levyllä, mutta niihin ei ole mahdollista päästä käsiksi tavallisilla keinoilla. Tilanne on jokseenkin sama kuin joku olisi sekoittanut kaikki Encyclopedia Britannican hakusanat satunnaiseen järjestykseen ja repinyt sisällysluettelon pois: sanat ovat kyllä tallella, mutta ilman tietoa niiden järjestyksestä niitä on käytännössä mahdotonta löytää käsipelillä.

Mitä kannattaa tehdä: Sekaisin mennyt levy pitää suojella kaikenlaisilta kirjoitusyrityksiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että levyä ei pidä käsitellä millään muulla käyttöjärjestelmällä kuin DOSilla tai tietojen palauttamiseen muokatulla versiolla Linuxista. Esimerkiksi levyn liittäminen toissijaiseksi asemaksi Windows XP -koneeseen riittää jo aiheuttamaan lisävaurioita - Windows kun kirjoittaa levylle oma-aloitteisesti jo käynnistyessään.

Mitä ei koskaan pidä tehdä: Sekaisin menneen levyn sisältöä ei missään tapauksessa pidä yrittää palauttaa levynkorjausohjelmilla. Korjausohjelmilla tarkoitetaan ohjelmia, jotka yrittävät sananmukaisesti korjata tiedostojärjestelmän loogisen rakenteen. Tällaisia ovat esimerkiksi Windowsin levyntarkistus ja chkdsk, Linuxin fsck ja monet Internetistä saatavat ohjelmat kuten Norton DiskDoctor. Jos tiedostojärjestelmän kärsimä vaurio on vähänkin hankalampi, korjausohjelmat viimeistelevät tuhon sotkemalla asioita entisestään. Korjausohjelmien isoin ongelma on, että ne kirjoittavat sekaisin menneelle levylle, mitä ei pitäisi koskaan päästää tapahtumaan jos levyllä olevilla tiedostoilla on minkäänlaista arvoa.

Mitä voi turvallisesti yrittää: Kun toimit oikein, voit suhteellisen turvallisesti yrittää tiedostojen pelastamista Internetistä löytyvillä tiedonpalautusohjelmilla. Palautusohjelmat eroavat korjausohjelmista siinä, että ne eivät muuta alkuperäisen levyn sisältöä, vaan kopioivat löytämänsä tiedostot talteen toiselle levylle. Hyväksi havaitsemamme ja edullinen ohjelma on Active@ Undelete. Sen käyttö on melko turvallista kun otat huomioon seuraavat seikat:

 • Varmista, että vika on todellakin vain tiedostojärjestelmässä eikä levyn fyysisessä rakenteessa. Jos levy on oireillut esimerkiksi "takkuilemalla" tai pitämällä tavallisesta poikkeavaa ääntä, kyse on todennäköisesti fyysisestä ongelmasta.

 • Käytä palautusyrityksiin mieluiten Windows 98- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmää. Uudemmat Windowsin versiot kirjoittavat kaikille koneessa oleville levyille jo käynnistyessään. Linux, Mac OS X ja muut Unix-sukuiset käyttöjärjestelmät ovat tässä suhteessa melko turvallisia.

 • Tallenna palautusohjelman löytämät tiedostot eri kiintolevylle kuin sille jolta olet pelastamassa niitä.

Jos levyllä oleva tieto on arvokasta, tai jos olet epävarma siitä miten toimia, anna tietojen palautus ammattilaisen huoleksi.

2. Sähköviat piirikortilla tai levyn sisällä

Sähköviat ovat harvinaisin kiintolevyjä kohtaava ongelma. Sähkövika voi aiheutua esimerkiksi staattisen sähkön aiheuttamasta kipinästä kiintolevyn käsittelyn yhteydessä, tai voimakkaista ja nopeista lämpötilavaihteluista.

Sähköviat näkyvät useimmiten siten, että levyn moottori ei lähde käyntiin, tai että BIOS ei tunnista levyä. Selkein mahdollinen merkki sähköongelmista on klassinen savun ja palaneen hajun yhdistelmä, jonka ilmetessä ainoa oikea vaihtoehto on sammuttaa koneesta virta heti ja lähettää levy asiantuntijan tutkittavaksi.

Mitä voi turvallisesti yrittää: Sähkövikojen kohdalla kokeneenkin harrastajan keinot loppuvat kesken hyvin nopeasti. Piirikortin ja levyn sisällä olevien komponenttien korjaaminen on mahdotonta ilman steriiliä työtilaa ja tarkkuustyökaluja. Jos saat käsiisi täsmälleen identtisen levyn piirikortin, voit suhteellisen turvallisesti yrittää vaihtaa sen rikkinäisen kortin tilalle. Tähänkin toimenpiteeseen sisältyy kuitenkin monia riskejä, emmekä suosittele sen yrittämistä.

3. Fyysiset viat magneettilevyllä tai lukupäässä

Fyysiset viat ovat toiseksi yleisin kiintolevyongelma heti tiedostojärjestelmän vikojen jälkeen. Kiintolevyssä on hyvin nopeasti liikkuvia osia, joiden on oltava keskenään oikeassa asemassa mikrometrien tarkkuudella. Lukupäät kirjaimellisesti lentävät magneettilevyn päällä ilmapatjan varassa vain muutaman mikrometrin päässä levyn pinnasta. Pienen pieni pölyhiukkanen tai muutaman mikrometrin heitto lukupään kohdistuksessa riittää tekemään levyn toimintakelvottomaksi.

Fyysiset viat ilmoittavat itsestään usein jonkinlaisen epänormaalin äänen muodossa:

 • Tasainen, nakuttava ääni viittaa yleensä lukupään kohdistuksen ajautumiseen pois oikealta paikalta. Ongelma voi olla seurausta levyn normaalista kulumisesta tai levyn kärsimästä huonosta kohtelusta; esimerkiksi lattialle putoamisesta. Levyn käytön jatkaminen aiheuttaa todennäköisesti lisävaurioita.

 • Vinkuva, "sirkkelimäinen" ääni on merkki hyvin vakavasta vauriosta: lukupäät ottavat kiinni pyörivän magneettilevyn reunaan tai pintaan. Levyn käyttö tulee lopettaa heti.

 • Voimakas tärinä ja siihen liittyvä "rääkyvä" ääni viittaavat myös vakavaan vaurioon: todennäköinen syy on magneettilevyjen laakeroinnin vioittuminen. Levyn käytön lyhytaikainenkin jatkaminen vahingoittaa levyä lisää.

 • Hiljainen "jurnutus" ja levyn lämpeneminen voimakkaasti varsinkin moottorin kohdalta voi olla merkki kokonaan rikkoutuneesta laakerista tai lukupään jumittumisesta kiinni levyn pintaan. Kumpikin vika on hyvin vakava, ja levyn käyttö tulee lopettaa heti.

Mitä kannattaa tehdä: Fyysisesti vioittuneen levyn käyttäminen tulee lopettaa heti - rikkoutuneen levyn käytön jatkaminen aiheuttaa lähes aina lisää vaurioita.

Mitä ei koskaan pidä tehdä: Levyä ei missään nimessä pidä avata. Levyn sisällä ei ole mitään, mitä paraskaan asiantuntija voisi korjata ilman steriiliä työtilaa ja tarkkuustyökaluja. Kerran avatun levyn sisällön palauttaminen on tiedonpalautusalan yrityksellekin vaikeaa tai mahdotonta.

Mitä voi turvallisesti yrittää: Fyysisten vikojen kohdalla vastaus on yksiselitteinen: ei mitään. Fyysisesti rikkoutuneen levyn tietojen palauttaminen kannattaa jättää tietojen palautus kannattaa jättää ammattilaisen huoleksi.


Tietojen tuhoutumisen välttäminen

Alla muutamia neuvoja, joiden avulla pystyt pienentämään tietojen tuhoutumisen todennäköisyyttä.

 • Käytä laadukkaita, kestäviä kiintolevyjä. Seagate Barracuda ja Seagate Momentus ovat erinomaisia valintoja - Barracuda pöytäkoneisiin, Momentus kannettaviin.

 • Huolehdi levyjen riittävästä jäähdytyksestä. Valitse pöytäkoneeseen kotelo, jonka suunnittelussa on huomioitu ilman virtaus kiintolevyjen ympärillä.

 • Älä anna kannettavan koneen kuumentua liikaa. Älä käytä konetta pehmeällä, lämpöä johtamattomalla alustalla, tai laita sitä kantolaukkuun sen ollessa käynnissä.

 • Älä osioi levyä ellei siihen ole erityistä tarvetta. Levyn jakaminen osiin pakottaa lukupään liikkumaan osien välillä ja lisää näin lukupään ja sitä kannattelevan rakenteen kulumista. Käytä osioiden sijasta kansioita.

 • Käytä palvelimissa ja tehotyöasemissa RAID 1- tai RAID 5 -levyjärjestelmää.

 • Käytä laadukasta virustorjunta- ja palomuuriohjelmaa, ja pidä virustorjuntatietokanta ajan tasalla. Windows-käyttäjille suosittelemme kotimaista F-Secure Internet Security 2006 -ohjelmistoa.

 • Käytä kiintolevyjen kuntoa tarkkailevaa S.M.A.R.T.-diagnostiikkaohjelmaa. Löydät monia edullisia ja hyviä diagnostiikka-ohjelmia Googlesta hakusanoilla S.M.A.R.T. monitoring software.

Varotoimenpiteistä huolimatta vahinkoja tietysti sattuu. Menetysten minimoimiseksi:

 • Tee säännöllisesti varmuuskopiot tärkeistä tiedostoista ja sähköpostista.

 • Vältä Windows 95:n, 98:n ja ME:n käyttöä. Nämä käyttöjärjestelmät käyttävät FAT-tiedostojärjestelmää, joka on erityisen herkkä menemään sekaisin. Tietojen palautus sekaisin menneeltä FAT-tiedostojärjestelmää käyttävältä kiintolevyltä on usein vaikeaa ammattilaisellekin.

 • Jos käytät Windowsia, valitse Windows 2000 tai XP. Nämä käyttöjärjestelmät käyttävät oletusarvoisesti NTFS-tiedostojärjestelmää, jonka vikasietoisuus on varsin hyvä - FAT-järjestelmään verrattuna erinomainen.

 • Jos käytät Unix-sukuista käyttöjärjestelmää, valitse journaling-tekniikkaa käyttävä tiedostojärjestelmä (esim. ext3).

 • Eheytä (defragmentoi) levy vähintään kerran viikossa. Tietojen palauttaminen onnistuu varmemmin kun tiedostot ovat levyllä hyvässä järjestyksessä ja kokonaisina. Huom! Älä yritä eheyttää levyä sen jälkeen kun siihen on tullut vikaa.

 • Kun ongelmia ilmenee, ota yhteyttä asiantuntijaan heti. Mitä nopeammin levy saadaan asiantuntijan käsiteltäväksi, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tietojen palauttaminen onnistuu.


Kiintolevyn korjaaminen esimerkiksi jäähdyttämällä

Internetissä liikkuu sitkeitä huhuja siitä, miten rikkinäisen kiintolevyn voi saada toimimaan varsin kotoisilla keinoilla.

Tunnetuimmat taikakonstit ovat:

 • levyn jäähdyttäminen
 • levyn lämmittäminen
 • piirikortin vaihtaminen toiseen samanlaiseen
 • magneettilevyjen siirtäminen identtiseen, toimivaan runkoon

Mikään edellä mainituista keinoista ei ole turvallinen, ja ainoastaan piirikortin vaihtaminen voi oikeasti toimia muun kuin ammattilaisen tekemänä. Levyn jäähdyttäminen saattaa auttaa noin yhdessä tapauksessa tuhannesta - jos jäähdyttäminen tehdään täsmälleen oikein.

Magneettilevyjen siirtäminen identtisen levyn runkoon on keino, jota tiedonpalautusyritykset käyttävät varsin usein. Siirron tekeminen edellyttää kuitenkin steriiliä puhdasilmatilaa, tarkkuustyökaluja ja erittäin hyvää asiantuntemusta. Magneettilevyjen irrottaminen itse - tai vain levyn kotelon avaaminenkin - on varma tapa menettää levyn sisältämät tiedot lopullisesti.

Emme suosittele minkään edellä mainitun keinon käyttämistä tietojen palauttamiseen. Tietojen palauttaminen fyysisesti rikkoutuneelta levyltä kannattaa aina jättää ammattilaisen huoleksi.


Lisätiedot

Jos haluat tutustua tarkemmin kiintolevyjen rakenteeseen ja toimintaan, suosittelemme storagereview.fiin erinomaista artikkelia, jonka löydät täältä.

Jos tarvitset tarkempia neuvoja tiedonpalautusasioissa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.


Copyright 2005-2007 © Gelkin Tmi.
All rights reserved.